Neziskové organizácie


Český spolok Bratislava

URL: http://www.cesi.sk
Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občianske združenie zamerané na podporu česko-slovenskej vzájomnosti, vyvíja kultúrne a spoločenské aktivity zamerané na udržiavanie kontaktov v rámci krajanskej komunity a propagáciu českej kultúry a českého jazyka v slovenskom prostredí.
detail

O.Z. Vagus

URL: http://www.vagus.sk
Občianske združenie, ktoré pracuje s ľuďmi bez domova a je prevádzkovateľom projektu Streetwork.
detail

Ľudskosť

URL: http://ludskost.netstranky.sk
"Nech každý, s kým sa stretneš, odchádza od teba, lepší a štastnejší" Matka Tereza Ing. Anežka Poradová prezidentka OZ Ľudskosť Francesco Porada viceprezident OZ Ľudskosť
detail

Slovenská e-akadémia,n. o. / E-Academia Slovaca, n.o.

URL: http://www.eas.sk
Slovenská e-akadémia vznikla v decembri 2003 s cieľom poskytovania verejnoprospešných služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb. Angažuje sa v aktivitách: * vedeckej tvorivej činnosti a vývoja systémov, * publikovania príspevkov v domácich a zahraničných časopisoch, na vedeckých konferenciách ...
detail

Via Altera

URL: http://www.viaaltera.sk
Informačný portál občianskeho združenia Via Altera prináša informácie z oblastí ako trvlo udržateľný rozvoj, procesovo orientovaná psychológia, hlboká demokracia, partnerské vzťahy, sebarozvoj, ekopsychológia, budovanie komunít atď.
detail

Dianetika - Čo to je?

URL: http://www.dianetikakosice.sk
Keďže ?Dianetika? vysvetľuje, ako na človeka vplýva jeho vlastná myseľ, zaujíma sa o ňu stále viac a viac inteligentných a schopných ľudí. Ide o vedu o ľudskej mysli, ktorá završuje 50 000 rokov úpenlivého hľadania zmyslu života a fungovania ľudskej ...
detail

Falun Gong

URL: http://www.falungong.sk
Tradičné čínske cvičenia pre telo a myseľ. Slúžia na: zlepšenie koncentrácie, odbúranie stresu a únavy, upevnenie zdravia, pestovanie schopnosti sebaovládania a jasnej mysle. Ich pohyby sú ľahko naučiteľné, vhodné pre ľudí každého veku. Falun Gong (FG) sa podobá na tchaj-čchi, ...
detail

Bývalé feministky

URL: http://byvale-feministky.webnode.sk
Byť skutočnými ženami - ženami, ktoré mužov milujú a dokážu sa im podriadiť.
detail

ERC:: Ekumenická rada cirkví v SR

URL: http://www.ekumena.sk
Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike (ďalej ERCSR) je spoločenstvo cirkví.Má dve základné poslania ? vnútorné a vonkajšie. Vnútorným poslaním je prekonávanie rozdielov a posilňovanie jednoty kresťanstva skvalitňovaním spolupráce medzi cirkvami i v jednotlivých cirkvách. Vonkajším poslaním je prehĺbenie pôsobenia ...
detail

bezproblemovoz.tym.sk

URL: http://bezproblemovoz.tym.sk
Stranka venova obianskemu združeniu a jeho aktivitám , modelingu a rozným výstavam koncertom spoločenským akciám. Aktivity ,ktore napomahajú lepšiemu životu uplatneniu sa na pracovnom trhu a, možnostiam mladým ľudom niekam sa presadiť v show biznise.Napomáha malým podnikatelom rozvýjať aktivity.
detail

Cirkev bratská

URL: http://www.cb.sk
Oficiálne stránky Cirkvi bratskej na Slovensku
detail

TATRA forum

URL: http://www.tatraforum.sk/
Naša organizácia vznikla v roku 2009. Vo svojej činnosti sa zameriava na praktickú ochranu prírody. Poskytovanie informácií, služieb súvisiacich s návštevou Národného parku. Podpora športových aktivít.
detail

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže::NOVINKY z DOMKY

URL: http://www.domka.sk
DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže je dobrovoľníckou mládežníckou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Je členom Rady mládeže Slovenska (RMS). Má 32 samostatných stredísk, v ktorých je združených viac ako 7600 detí a mladých ľudí. Disponujem obrovským dobrovoľníckym potenciálom. Jej úlohou je starať ...
detail

Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU

URL: http://pomocjedendruhemu.sk/
Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU svoju pomoc adresuje deťom a dospelým so závažnými zdravotnými ťažkosťami alebo rodinám s nízkym príjmom. Finančnú a materiálnu pomoc zabezpečujeme priamo zo zdrojov nadácie alebo od externých darcov, ktorí môžu pomôcť žiadateľom uverejneným na našich internetových ...
detail

Evolučná teória a evolúcia

URL: http://www.evolutionrevolution.eu/sk/
Evolučná teória podľa Charlesa Darwina sa pokladá za teóriu vzniku života na zemi, ale v poslednej dobe sa našli zaujímavé skutočnosti ktoré môžu spochybňovať túto teóriu. Evolúcia sa učí prevažné na základných školách a dokonca aj na univerzitách. Prečítajte si ...
detail

Kresťanské centrum BEREA

URL: http://www.berea.sk
Občianske združenie zamerané na podporu kresťanského vzdelávania, voľnočasových aktivít mládeže a kresťanskej misie.
detail

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom

URL: http://www.autizmus.sk
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom je občianske združenie ktoré zastupuje záujmy detí mládeže a dospelých postihnutých autistickým syndrómom.
detail

Spinning Guide

URL: http://www.spinningguide.com
Cílem spolku SPINNING GUIDE.CZ je investigativní činnost a publicistika při zachování nezávislosti a objektivního přístupu se zájmem na uchovávání tradic a historických faktů. Kolektiv autorů připravuje publikaci o historii a původu slova "spin".
detail

Slovenský Rybársky Zväz Mestská Organizácia Dubnica nad Váhom

URL: http://www.srzmsodubnica.sk
Občianske združenie v oblasti športového rybárstva a starostlivosti o ekológiu vôd na Slovensku.
detail

Asterion, n.o. - podnikateľský inkubátor Handlová

URL: http://www.inkubatorhandlova.sk
Hlavným poslaním podnikateľského inkubátora je svojimi službami aktívne podporovať vybrané podnikateľské zámery a poskytovať im dlhodobejšiu starostlivosť. Na túto činnosť a na spravovanie podnikateľského inkubátora mesto Handlová založilo neziskovú organizáciu ASTERION, n.o.. ASTERION, n. o. je nezisková organizácia založená mestom Handlová ...
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!