Štítok Vyhľadať naturizmus

Stránky v katalógu, ktoré odpovedajú štítku: Vyhľadať naturizmus


Asociácia slovenských naturistov

Asociácia slovenských naturistov ...je dobrovoľné, nepolitické združenie záujemcov o naturizmus. ASN má postavenie právnickej osoby a vyvíja svoju činnosť v súlade so stanovami (zaregistrované na MV SR), ústavou, platnými zákonmi a všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky. Cielom činnosti združenia ...
detail navšítiť web +1e

 

Váš odkaz bol odoslaný!