ZdruženiaWESTO - web pre obec a mesto

URL: http://www.westo.sk
WESTO ponúka jednoduchú a intuitívnu administráciu obsahu webových stránok miest, obcí, združení a organizácií. Web založený na systéme WESTO je responzívny tj. bezproblémovo sa prispôsobuje každému zobrazovaciemu zariadeniu (mobilu, tabletu a monitoru), spĺňa štandardy IS VS a obsluha je schopná ...
detail Produktov: 2

AGROTURIST

URL: http://www.agroturist.sk
Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky je nepolitická, dobrovoľná a záujmová organizácia združujúca subjekty, ktoré poskytujú služby súvisiace s rozvojom vidieka využitím jeho zdrojov najmä v oblasti cestovného ruchu alebo sa podieľajú na vytváraní potrebných podmienok.
detail

Autoklaster Západné Slovensko

URL: http://www.autoklaster.sk
Združenie výrobcov automobilov, koncentrované zoskupenie nezávislých, regionálne prepojených firiem a pridružených inštitúcii, s potenciálom zvyšovania ich konkurencieschopnosti.
detail

Spoločnosť Via Cassa

URL: http://www.viacassa.sk
Spoločnosť Via Cassa je mladým šermiarskym kolektívom, ktorého cieľom je štúdium histórie, nácvik a predvádzanie šermiarskych, divadelných a iných umeleckých vystúpení a podujatí, organizovanie kurzov a záujmových krúžkov, rozvíjanie osobností a schopností členov združenia, udržovanie a rozširovanie tradície historického šermu ...
detail

Tokajská nínna cesta

URL: http://www.tvc.sk
Záujmové združenie fyzických a právnických osôb, ktoré svojím členstvom prejavia záujem o rozvoj slovenského tokajského mikroregiónu, najmä jeho tradičných hospodárskych odvetví, kultúry a ich využitia pre rozvoj cestovného ruchu.
detail

Botanická záhrada Trnava

URL: http://www.botanickazahrada.mtf.stuba.sk
Botanická záhrada Trnava MTF STU Trnava
detail

Kultúrne centrum Sihoť v Trenčíne

URL: http://www.kcsihot.sk
Občianske združenie Kultúrne centrum Sihoť Trenčín: tvorba kultúrnych podujatí, domáce a zahraničné zájazdy, vydavateľská činnosť, organizovanie koncertov a festivalov. Výchovné koncerty, kurzy, kultúrne podujatia, programy na recepcie a vernisáže.
detail

Mikroregión Radošinka

URL: http://www.radosinka.sk
Jedenásť obcí Nitrianskeho kraja vytvorilo začiatkom roka 2007 Občianske združenie „Mikroregión Radošinka“.
detail

Sekce pěstitelů sukulentů

URL: http://www.sukulenty-sps.cz
SPS, Sekce pěstitelů sukulentů, ročenka Adenium, nabídka rostlin a semen, články o pěstování, návštěvy sbírek
detail

Supervízia v sociálnej práci

URL: http://www.supervizia.sk
Supervízia v sociálnej práci. Supervízia, koučovanie, psychohygienické pobyty, svojpomocné skupiny, facilitácia, strategické plánovanie, mediácia.
detail

Detské tábory Primon - Vyberte si z našej ponuky letných táborov 2009

URL: http://www.primontabory.sk
Organizovanie táborov všetkých druhov pre deti a mládež, teenagerské tábory
detail

chovateľská stanica plemena čivava - chihuahua "z Jantárovej cesty"

URL: http://www.zjantarovejcesty.xf.cz
Naša chovateľská stanica má názov z Jantárovej cesty a je registrovaná pod SKJ - FCI. Venujeme sa chovu plemena čivava - chihuahua. Na web-stránke nájdete informácie v sekaciách: naše psy, odchovy, šteniatka na predaj, fotografie, výsledky z výstav. Chovateľ: Janka ...
detail

Turzovka - Spolok priateľov Turzovky

URL: http://www.spolokpriatelovturzovky.sk
Spolok priateľov Turzovky vznikol v roku 1999. Je organizátor, či spoluorganizátor rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programov a podujatí. Členmi Spolku sú občania šiestich štátov sveta.
detail

Zemplínska Teplica (Kerestúr)

URL: http://www.zemplinskateplica.sk
Oficiálna stránka obce Zemplínska Teplica (ľudovo Kerestúr) prináša aktuálne informácie, prehľad udalostí a komentáre občanov.
detail

Kultové Volkswageny

URL: http://www.vwcult.com
Portál kultových Volkswagenov (portál, info a bazar)
detail

Úradní prekladatelia a tlmočníci

URL: http://www.uradnypreklad.com
Register slovenských úradných prekladateľov a tlmočníkov. Slovenský prekladateľský úrad online. Priame objednávanie úradných prekladateľov a tlmočenia.
detail

Mladiinfo Slovensko

URL: http://www.mladiinfo.sk
Sme nová mládežnícka organizácia so sídlom v Bratislave v Mlynskej doline. Pomáhame študentom získať informácie na témy: štipendiá, stáže, štúdium v zahraničí, konferencie, výmenné programy, dobrovoľníctvo.
detail

Občianske združenie Tvorivá dielňa

URL: http://www.oztvorivadielna.sk
Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu.
detail

Obec Bajka

URL: http://www.bajka.sk
Oficiálna stránka obce Bajka v Levickom okrese.
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!