Neziskové organizácie


medzi nami ~ občianske združenie

URL: http://ozmedzinami.sk
Občianske združenie Medzi nami je malým združením, ktoré sa snaží pomôcť sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnutým členom preklenúť ich, častokrát, bezútešnú situáciu.
detail

Združenie na ochranu občana spotrebiteľa

URL: http://www.wix.com
Pomáhame spotrebiteľom pri uplatňovaní ich práv.
detail

clovek v ohrozeni

URL: http://www.clovekvohrozeni.sk
Humanitárna práca v krízových oblastiach sveta, pomoc rozvojovým krajinám, obhajoba ľudských práv v krajinách s diktátorským režimom, rozvojové vzdelávanie na školách na Slovensku, Medzinárodný festival dokumentárnych filmov JEDEN SVET
detail

Surfkemp.sk

URL: http://www.surfkemp.sk
Šporový klub prevádzkujúci surfing, wakeboarding, kitesurfing a windsurfing. Sprostredkovanie športových zážitkov a cestovanie za morskými športami.
detail

Mladiinfo Slovensko

URL: http://www.mladiinfo.sk
Sme nová mládežnícka organizácia so sídlom v Bratislave v Mlynskej doline. Pomáhame študentom získať informácie na témy: štipendiá, stáže, štúdium v zahraničí, konferencie, výmenné programy, dobrovoľníctvo.
detail

Česká krajina

URL: http://www.ceska-krajina.cz
Obecne prospešná spoločnosť Česká krajina je neštátnou neziskovou organizáciou z oblasti ochrany prírody, krajiny a životného prostredia. Zameruje sa predovšetkým na ochranu biodiverzity.
detail

Oficiálne stránky Slovenského rybárskeho zväzu, Miestnej organizácie Holíč.

URL: http://www.srzmoholic.sk
Oficiálne stránky Slovenského rybárskeho zväzu, Miestnej organizácie Holíč. Nájde te tu zoznam našich revírov, mapy, fotogalériu, prehľady o zarybňovaní, prehľady o úlovkoch a kontaktné informácie.
detail

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých

URL: http://www.aivd.sk
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) je mimovládna, nezisková, nepolitická, dobrovoľná organizácia. Bola založená 12.3. 1991 so sídlom v Bratislave. Poslaním je združovať inštitúcie a osoby zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby zamerané ...
detail

ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, občianske združenie

URL: http://www.adra.sk
ADRA podporuje projekty rozvojovej spolupráce a poskytuje humanitárnu pomoc oblastiam postihnutým katastrofami. ADRA je mimovládna, nezávislá humanitárna agentúra Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Je právne zaregistrovaná ako občianske združenie so sídlom v Bratislave. ADRA je riadená Správnou radou a vykonáva svoje ...
detail

Klub veteránov letiska Kuchyňa - základné informácie...

URL: http://www.leteckyveteran.com
Klub veteránov letiska Kuchyňa je združenie ľudí, ktorí časť svojho života zasvätili práci na letisku neďaleko Malaciek.
detail

Bahájska viera - bahájske spoločenstvo

URL: http://www.bahai.sk
Pohľad na život, ktorý ľudí zjednocuje, umožňuje im stať sa lepšími, pomáhať ostatným. Vysvetlenie toho, prečo sa jednotlivé náboženstvá navzájom nevylučujú, prečo je ich pôvodcom jeden spoločný Boh a čo to znamená pre optimistickú budúcnosť ľudstva. Články o živote po ...
detail

BERKAT - adresná a efektívna pomoc

URL: http://berkat.sk
Zameriavame svoju pozornosť na pomoc do chudobných častí sveta ako sú Afganistan a Maroko, ale pomáhame aj na Slovensku.
detail

Český spolok Bratislava

URL: http://www.cesi.sk
Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občianske združenie zamerané na podporu česko-slovenskej vzájomnosti, vyvíja kultúrne a spoločenské aktivity zamerané na udržiavanie kontaktov v rámci krajanskej komunity a propagáciu českej kultúry a českého jazyka v slovenskom prostredí.
detail

O.Z. Vagus

URL: http://www.vagus.sk
Občianske združenie, ktoré pracuje s ľuďmi bez domova a je prevádzkovateľom projektu Streetwork.
detail

Slovenská e-akadémia,n. o. / E-Academia Slovaca, n.o.

URL: http://www.eas.sk
Slovenská e-akadémia vznikla v decembri 2003 s cieľom poskytovania verejnoprospešných služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb. Angažuje sa v aktivitách: * vedeckej tvorivej činnosti a vývoja systémov, * publikovania príspevkov v domácich a zahraničných časopisoch, na vedeckých konferenciách ...
detail

Dianetika - Čo to je?

URL: http://www.dianetikakosice.sk
Keďže ?Dianetika? vysvetľuje, ako na človeka vplýva jeho vlastná myseľ, zaujíma sa o ňu stále viac a viac inteligentných a schopných ľudí. Ide o vedu o ľudskej mysli, ktorá završuje 50 000 rokov úpenlivého hľadania zmyslu života a fungovania ľudskej ...
detail

Falun Gong

URL: http://www.falungong.sk
Tradičné čínske cvičenia pre telo a myseľ. Slúžia na: zlepšenie koncentrácie, odbúranie stresu a únavy, upevnenie zdravia, pestovanie schopnosti sebaovládania a jasnej mysle. Ich pohyby sú ľahko naučiteľné, vhodné pre ľudí každého veku. Falun Gong (FG) sa podobá na tchaj-čchi, ...
detail

Bývalé feministky

URL: http://byvale-feministky.webnode.sk
Byť skutočnými ženami - ženami, ktoré mužov milujú a dokážu sa im podriadiť.
detail

ERC:: Ekumenická rada cirkví v SR

URL: http://www.ekumena.sk
Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike (ďalej ERCSR) je spoločenstvo cirkví.Má dve základné poslania ? vnútorné a vonkajšie. Vnútorným poslaním je prekonávanie rozdielov a posilňovanie jednoty kresťanstva skvalitňovaním spolupráce medzi cirkvami i v jednotlivých cirkvách. Vonkajším poslaním je prehĺbenie pôsobenia ...
detail

bezproblemovoz.tym.sk

URL: http://bezproblemovoz.tym.sk
Stranka venova obianskemu združeniu a jeho aktivitám , modelingu a rozným výstavam koncertom spoločenským akciám. Aktivity ,ktore napomahajú lepšiemu životu uplatneniu sa na pracovnom trhu a, možnostiam mladým ľudom niekam sa presadiť v show biznise.Napomáha malým podnikatelom rozvýjať aktivity.
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!