Neziskové organizácie


ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, občianske združenie

URL: http://www.adra.sk
ADRA podporuje projekty rozvojovej spolupráce a poskytuje humanitárnu pomoc oblastiam postihnutým katastrofami. ADRA je mimovládna, nezávislá humanitárna agentúra Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Je právne zaregistrovaná ako občianske združenie so sídlom v Bratislave. ADRA je riadená Správnou radou a vykonáva svoje ...
detail

Klub veteránov letiska Kuchyňa - základné informácie...

URL: http://www.leteckyveteran.com
Klub veteránov letiska Kuchyňa je združenie ľudí, ktorí časť svojho života zasvätili práci na letisku neďaleko Malaciek.
detail

Mladí pre budúcnosť

URL: http://www.mpb.sk
Sme Tím mladých ľudí, ktorí sa snažia malými krokmi zmeniť Slovensko k lepšiemu. Orrganizujeme: - Súťaže - Materiálne zbierky pre ľudí bez domova a mnoho ďalšíech
detail

Bahájska viera - bahájske spoločenstvo

URL: http://www.bahai.sk
Pohľad na život, ktorý ľudí zjednocuje, umožňuje im stať sa lepšími, pomáhať ostatným. Vysvetlenie toho, prečo sa jednotlivé náboženstvá navzájom nevylučujú, prečo je ich pôvodcom jeden spoločný Boh a čo to znamená pre optimistickú budúcnosť ľudstva. Články o živote po ...
detail

BERKAT - adresná a efektívna pomoc

URL: http://berkat.sk
Zameriavame svoju pozornosť na pomoc do chudobných častí sveta ako sú Afganistan a Maroko, ale pomáhame aj na Slovensku.
detail

Český spolok Bratislava

URL: http://www.cesi.sk
Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občianske združenie zamerané na podporu česko-slovenskej vzájomnosti, vyvíja kultúrne a spoločenské aktivity zamerané na udržiavanie kontaktov v rámci krajanskej komunity a propagáciu českej kultúry a českého jazyka v slovenskom prostredí.
detail

O.Z. Vagus

URL: http://www.vagus.sk
Občianske združenie, ktoré pracuje s ľuďmi bez domova a je prevádzkovateľom projektu Streetwork.
detail

Ľudskosť

URL: http://ludskost.netstranky.sk
"Nech každý, s kým sa stretneš, odchádza od teba, lepší a štastnejší" Matka Tereza Ing. Anežka Poradová prezidentka OZ Ľudskosť Francesco Porada viceprezident OZ Ľudskosť
detail

Slovenská e-akadémia,n. o. / E-Academia Slovaca, n.o.

URL: http://www.eas.sk
Slovenská e-akadémia vznikla v decembri 2003 s cieľom poskytovania verejnoprospešných služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb. Angažuje sa v aktivitách: * vedeckej tvorivej činnosti a vývoja systémov, * publikovania príspevkov v domácich a zahraničných časopisoch, na vedeckých konferenciách ...
detail

Via Altera

URL: http://www.viaaltera.sk
Informačný portál občianskeho združenia Via Altera prináša informácie z oblastí ako trvlo udržateľný rozvoj, procesovo orientovaná psychológia, hlboká demokracia, partnerské vzťahy, sebarozvoj, ekopsychológia, budovanie komunít atď.
detail

Dianetika - Čo to je?

URL: http://www.dianetikakosice.sk
Keďže ?Dianetika? vysvetľuje, ako na človeka vplýva jeho vlastná myseľ, zaujíma sa o ňu stále viac a viac inteligentných a schopných ľudí. Ide o vedu o ľudskej mysli, ktorá završuje 50 000 rokov úpenlivého hľadania zmyslu života a fungovania ľudskej ...
detail

Falun Gong

URL: http://www.falungong.sk
Tradičné čínske cvičenia pre telo a myseľ. Slúžia na: zlepšenie koncentrácie, odbúranie stresu a únavy, upevnenie zdravia, pestovanie schopnosti sebaovládania a jasnej mysle. Ich pohyby sú ľahko naučiteľné, vhodné pre ľudí každého veku. Falun Gong (FG) sa podobá na tchaj-čchi, ...
detail

Bývalé feministky

URL: http://byvale-feministky.webnode.sk
Byť skutočnými ženami - ženami, ktoré mužov milujú a dokážu sa im podriadiť.
detail

ERC:: Ekumenická rada cirkví v SR

URL: http://www.ekumena.sk
Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike (ďalej ERCSR) je spoločenstvo cirkví.Má dve základné poslania ? vnútorné a vonkajšie. Vnútorným poslaním je prekonávanie rozdielov a posilňovanie jednoty kresťanstva skvalitňovaním spolupráce medzi cirkvami i v jednotlivých cirkvách. Vonkajším poslaním je prehĺbenie pôsobenia ...
detail

bezproblemovoz.tym.sk

URL: http://bezproblemovoz.tym.sk
Stranka venova obianskemu združeniu a jeho aktivitám , modelingu a rozným výstavam koncertom spoločenským akciám. Aktivity ,ktore napomahajú lepšiemu životu uplatneniu sa na pracovnom trhu a, možnostiam mladým ľudom niekam sa presadiť v show biznise.Napomáha malým podnikatelom rozvýjať aktivity.
detail

Cirkev bratská

URL: http://www.cb.sk
Oficiálne stránky Cirkvi bratskej na Slovensku
detail

TATRA forum

URL: http://www.tatraforum.sk/
Naša organizácia vznikla v roku 2009. Vo svojej činnosti sa zameriava na praktickú ochranu prírody. Poskytovanie informácií, služieb súvisiacich s návštevou Národného parku. Podpora športových aktivít.
detail

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže::NOVINKY z DOMKY

URL: http://www.domka.sk
DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže je dobrovoľníckou mládežníckou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Je členom Rady mládeže Slovenska (RMS). Má 32 samostatných stredísk, v ktorých je združených viac ako 7600 detí a mladých ľudí. Disponujem obrovským dobrovoľníckym potenciálom. Jej úlohou je starať ...
detail

Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU

URL: http://pomocjedendruhemu.sk/
Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU svoju pomoc adresuje deťom a dospelým so závažnými zdravotnými ťažkosťami alebo rodinám s nízkym príjmom. Finančnú a materiálnu pomoc zabezpečujeme priamo zo zdrojov nadácie alebo od externých darcov, ktorí môžu pomôcť žiadateľom uverejneným na našich internetových ...
detail

Evolučná teória a evolúcia

URL: http://www.evolutionrevolution.eu/sk/
Evolučná teória podľa Charlesa Darwina sa pokladá za teóriu vzniku života na zemi, ale v poslednej dobe sa našli zaujímavé skutočnosti ktoré môžu spochybňovať túto teóriu. Evolúcia sa učí prevažné na základných školách a dokonca aj na univerzitách. Prečítajte si ...
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!