Štítok www frukona košice

Stránky v katalógu, ktoré odpovedajú štítku: www frukona košice


FRUCONA Košice a.s.

Spoločnosť FRUCONA Košice, a.s. je výrobná spoločnosť zaoberajúca sa produkciou alkoholických a nealkoholických nápojov, sirupov, octu, sterilizovanej zeleniny a ovocia, ktorej história siaha až do začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia.
detail navšítiť web +1e

 

Váš odkaz bol odoslaný!