Znalectvo a posudky


D2R engineering, s.r.o.

URL: http://www.d2r.sk
Meranie a objektivizácia fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí - hluk, vibrácie, osvetlenie, elektromagnetické pole a tepelno-vlhkostná mikroklíma. Meranie a objektivizácia týchto faktorov je základnou činnosťou Oddelenia objektivizácie fyzikálnych faktorov, ktoré je držiteľom osvedčenia o akreditácii č. S-241 podľa ...
detail

Ing. Radoslav Feďo - Znalec v odbore elektrotechnika a IT - Elekit.NET

URL: http://www.elekit.net
Súdny znalec: Riadiaca a výpočtová technika (HW), Počítačové programy, bezpečnosť a ochrana informačných systémov a BOZP elektrotechnika.
detail

Ing. Vojtech Andor - Znalec v oblasti strojárstva

URL: http://www.strojar-znalec.sk
Súdnoznalecké posudky v oblasti strojárstva v odvetviach stroje a zariadenia pre všeobecné účely, ohodnocovanie strojných zariadení, poľnohospodárska a lesnícka technika
detail

Ing. Zdenko DUGOVIČ - znalec strojárstvo

URL: http://znalec-strojarstvo.sk
Vypracovanie znaleckých posudkov z oblasti strojárstva, odhad hodnoty strojových zariadení a stroje a zariadenia na všeobecné účely.
detail

Ing. Ján Bugata - Znalec

URL: http://www.jbugata.sk
Znalec z odboru stavebníctvo. Poskytujem služby ako ohodnocovanie nehnuteľností, znalecké posudky a poradenstvo.
detail

Ocenenie mincí - ohodnotenie mincí - výkup mincí

URL: http://www.ocenenie-minci.sk/
Bezplatné ocenenie mincí numizmatikom. Sme numizmatici, nie záložňa ponúkame zdarma ohodnotenie mincí a výkup mincí za zberateľské ceny. Ocenenie mincí na základe skutočných aukčných výsledkov a skúseností
detail

Kalibrácia, metrológia, poradenstvo

URL: http://smlab.sk
Posvietime si na metrologiu. Špecializujeme sa na kalibráciu elektrických, fotometrických a mechanických veličín.
detail

Certifikacia budovy - energetické centrum

URL: http://www.certifikaciabudovy.sk/
Energetický certifikát u nás kvalitne, rýchlo .Neváhajte nás kontaktovať z celého Slovenska. Našim zákazníkom sa snažíme pomôcť s byrokratickým procesom.
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!