Štítok hyberbarickakomoranovezamky

Stránky v katalógu, ktoré odpovedajú štítku: hyberbarickakomoranovezamky


Hyperbarická komora Nové Zámky

Počas liečby HBO terapiou vdychujú pacienti v pretlakovej komore 100-percentný čistý medicínsky kyslík....
detail navšítiť web +1e

 

Váš odkaz bol odoslaný!