BOZP


KEEPER, s.r.o.

URL: http://www.keeper.sk
Keeper - školiace stredisko - obsluhy stavebných strojov, žeriavov, vysokozdvižných vozíkov, viazači bremien, lešenári, BOZP, autoškola, piaggio, maloobchod a veľkoobchod s automobilovým sortimentom-autobatérie, oleje, filtre, pneumatiky, autoelektrický material
detail

BEZPO - Radoslav Lyžičiar

URL: http://www.bezpo.sk
školenia, dokumentácia, poradenstvo, prevencia v oblastiach ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
detail

Education.sk - kurzy, školenia, štúdiá, konferencie, poradenstvo, hotely

URL: http://www.education.sk
Vyhľadávací portál o vzdelávaní, ktorý obsahuje kurzy, školenia, štúdiá, poradenstvo a hotely. Prehľadné vyhľadávanie podľa rôznych kritérií.
detail

SKY - ECO, s.r.o. - Meranie elektromagnetického poľa

URL: http://www.sky-eco.sk
Meranie elektromagnetického poľa,Frekvenčné plánovanie, Meranie elektromagnetického rušenia, Inžinierská činnosť, uzemné, stavebné a kolaudačné konanie pre telekomunikačné stavby
detail

PURE s.r.o. - O spoločnosti

URL: http://www.pure.sk
Odborné prehliadky, odborné skúšky - revízie plynových zariadení, výchova a vzdelávanie - školenia osôb na obsluhu a opravy plynových zariadení
detail

Inštruktor lektor obsluhy motorových vozíkov

URL: http://www.motorove.voziky.szm.sk
Školenie ohsluhy motorových vozíkov. Základné, opakovacie, rozširovacie, aktualizačné kurzy, všetky druhy a triedy.
detail

Kurzy prvej pomoci

URL: http://prvapomockurz.sk
Kurzy prvej pomoci - poskytujeme kurzy prvej pomoci pre vodičov ako aj pre inštruktorov.
detail

IGMAR - školiace stredisko

URL: http://www.igmar.sk
zameriavame sa na výchovu a vzdelávanie vodičov motorových vozíkov (vysokozdvižných ,nízkozdvižných vozíkov), vydávanie preukazov vodičov motorových vozíkov akceptovaných v krajinách EU a periodické preškolenia. Strojníkov stavebných strojov, vydávanie preukazov. Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP. Periodické preškolenia vodičov z ...
detail

BOZP Praha

URL: http://praha-bozp.cz/
BOZP Praha - Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany. Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a veškerých revizí v Praze a okolí.
detail

JUDr. Peter Gališin ASPO

URL: http://www.aspo.eu.sk
Pracovnoprávne služby a poradenstvo, Bezpečnosť pri práci, pracovné úrazy, personalistika, mzdy, nároky z pracovného pomeru, náhrada škody...
detail

Ekolaz, s.r.o.

URL: http://www.ekolaz.sk
konzultačná, poradenská a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia, audit plnenia legislatívnych požiadaviek vo všetkých zložkách životného prostredia, overovanie správ o emisiách skleníkových plynov, poradenská činnosť pri budovaní a udržiavaní systémov riadenia kvality, životného prostredia a BOZP - ISO 9001, ...
detail

Školení a servis pro výškové práce.

URL: http://www.skoleni.nakovarne.com
Poskytujeme servis pro výškové práce. Nabízíme školení pro osoby provádějící práce ve výškách pomocí horolezecké techniky, prodej osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky, autorizované periodické prohlídky OOPP, poradenské služby.
detail

CALIBRO

URL: http://calibro-bozp.webnode.sk
kalibrácia meradiel,školenia BOZP
detail

Školenia a kurzy BOZP

URL: http://bozp.webnode.sk
Ponuka komplexných služieb v oblasti bezpečnosti práce - školenia a kurzy BOZP, vypracovanie dokumentácie a poradenstvo
detail

Ing. Marek Fic

URL: http://www.bezpecak.sk
Komplexné riešenie problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), problematiky systémov manažérstva kvality (SMK) a problematiky environmentálnych manažérskych systémov (EMS) - školenia BOZP a manažérske kurzy, poradenstvo, služby autorizovaného bezpečnostného technika a koordinátora bezpečnosti, interné audity
detail

BOZP & OPP

URL: http://www.bozpp.sk
bozp, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,Ochrana pred požiarmi ( OPP ), Autorizovaný bezpečnostný technik ( ABT ), Technik požiarnej ochrany ( TPO ), Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP a OPP, tvorba dokumentácie BOZP a OPP, BOZP a ...
detail

BOZP, OPP - BEZP.sk

URL: http://www.bezp.sk
Zabezpečujeme činnosť: technika požiarnej ochrany (TPO), preventivára obce a autorizovaného bezpečnostného technika osobami s odbornou spôsobilosťou pre oblasť: Bratislava a okolie, Západoslovenský kraj a pre celé Slovensko v prípade sieťovej firmy alebo po dohode.
detail

Bozp a požiarna ochrana, Košice

URL: http://www.monitorbp.sk
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP a ochrany pred požiarmi OPP. Zameriavame sa aj na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v týchto oblastiach.
detail

BOZP Ostrava

URL: http://www.bozpostrava.cz
Zákonné povinnosti v oblasti BOZP se dotýkají každé firmy či organizace. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Za přestupek nebo správní delikt může SÚIP nebo OIP udělit pokuty do výše několika mil. ...
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!