BOZP


HACCPoint s.r.o. - vypracovanie HACCP dokumentácie

URL: http://www.haccpoint.sk
Vypracovanie HACCP systému, sanitačného programu, školenia, poradenstvo. Schválenie prevádzky na hygiene -gastronómia a potravinárske prevádzky.
detail

Školení PO | Školitel

URL: http://www.skolenipo.cz
Levně a efektivně proškolte své zaměstnance ve školení požární ochrany. Zapomeňte na nesmyslné hodiny s vaším bezpečákem. Systém školitel vás proškolí snadno a rychle za polovinu nákladů.
detail

Poziarna ochrana.eu

URL: http://poziarnaochrana.eu/
Tím špecialistov požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci. Požiarna ochrana budov a areálov. Školenia bezpečnosti pri práci.
detail

Bezpečnost práce Praha

URL: http://bezpecnost-prace-praha.cz
Specialisté v komplexním zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Profesionální kompletní zajištění veškerých revizi v rámci celé Prahy a okolí.
detail

BOZP Plzeň

URL: http://bozp-plzen.cz
Centrum BOZP a PO. Specialisté na profesionální služby BOZP a PO. Komplexní zajištění revizí a školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v Praze a okolí.
detail

Školenie BOZP, PO, vodiči referentských vozidiel

URL: http://bozpacademy.sk
Zabezpečujeme služby v oblasti BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PO -požiarna ochrana a PZS - pracovná zdravotná služba . Vykonávame školenia v oblasti bozp, požiarna ochrana a vodiči referentských vozidiel. Vypracovanie potrebnej dokumentácie. Kontrola a predaj hasiacich ...
detail

KEEPER, s.r.o.

URL: http://www.keeper.sk
Keeper - školiace stredisko - obsluhy stavebných strojov, žeriavov, vysokozdvižných vozíkov, viazači bremien, lešenári, BOZP, autoškola, piaggio, maloobchod a veľkoobchod s automobilovým sortimentom-autobatérie, oleje, filtre, pneumatiky, autoelektrický material
detail

BEZPO - Radoslav Lyžičiar

URL: http://www.bezpo.sk
školenia, dokumentácia, poradenstvo, prevencia v oblastiach ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
detail

Education.sk - kurzy, školenia, štúdiá, konferencie, poradenstvo, hotely

URL: http://www.education.sk
Vyhľadávací portál o vzdelávaní, ktorý obsahuje kurzy, školenia, štúdiá, poradenstvo a hotely. Prehľadné vyhľadávanie podľa rôznych kritérií.
detail

SKY - ECO, s.r.o. - Meranie elektromagnetického poľa

URL: http://www.sky-eco.sk
Meranie elektromagnetického poľa,Frekvenčné plánovanie, Meranie elektromagnetického rušenia, Inžinierská činnosť, uzemné, stavebné a kolaudačné konanie pre telekomunikačné stavby
detail

PURE s.r.o. - O spoločnosti

URL: http://www.pure.sk
Odborné prehliadky, odborné skúšky - revízie plynových zariadení, výchova a vzdelávanie - školenia osôb na obsluhu a opravy plynových zariadení
detail

Inštruktor lektor obsluhy motorových vozíkov

URL: http://www.motorove.voziky.szm.sk
Školenie ohsluhy motorových vozíkov. Základné, opakovacie, rozširovacie, aktualizačné kurzy, všetky druhy a triedy.
detail

Kurzy prvej pomoci

URL: http://prvapomockurz.sk
Kurzy prvej pomoci - poskytujeme kurzy prvej pomoci pre vodičov ako aj pre inštruktorov.
detail

IGMAR - školiace stredisko

URL: http://www.igmar.sk
zameriavame sa na výchovu a vzdelávanie vodičov motorových vozíkov (vysokozdvižných ,nízkozdvižných vozíkov), vydávanie preukazov vodičov motorových vozíkov akceptovaných v krajinách EU a periodické preškolenia. Strojníkov stavebných strojov, vydávanie preukazov. Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP. Periodické preškolenia vodičov z ...
detail

BOZP Praha

URL: http://praha-bozp.cz/
BOZP Praha - Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany. Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a veškerých revizí v Praze a okolí.
detail

JUDr. Peter Gališin ASPO

URL: http://www.aspo.eu.sk
Pracovnoprávne služby a poradenstvo, Bezpečnosť pri práci, pracovné úrazy, personalistika, mzdy, nároky z pracovného pomeru, náhrada škody...
detail

Ekolaz, s.r.o.

URL: http://www.ekolaz.sk
konzultačná, poradenská a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia, audit plnenia legislatívnych požiadaviek vo všetkých zložkách životného prostredia, overovanie správ o emisiách skleníkových plynov, poradenská činnosť pri budovaní a udržiavaní systémov riadenia kvality, životného prostredia a BOZP - ISO 9001, ...
detail

Školení a servis pro výškové práce.

URL: http://www.skoleni.nakovarne.com
Poskytujeme servis pro výškové práce. Nabízíme školení pro osoby provádějící práce ve výškách pomocí horolezecké techniky, prodej osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky, autorizované periodické prohlídky OOPP, poradenské služby.
detail

CALIBRO

URL: http://calibro-bozp.webnode.sk
kalibrácia meradiel,školenia BOZP
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!