BOZP


Education.sk - kurzy, školenia, štúdiá, konferencie, poradenstvo, hotely

URL: http://www.education.sk
Vyhľadávací portál o vzdelávaní, ktorý obsahuje kurzy, školenia, štúdiá, poradenstvo a hotely. Prehľadné vyhľadávanie podľa rôznych kritérií.
detail

SKY - ECO, s.r.o. - Meranie elektromagnetického poľa

URL: http://www.sky-eco.sk
Meranie elektromagnetického poľa,Frekvenčné plánovanie, Meranie elektromagnetického rušenia, Inžinierská činnosť, uzemné, stavebné a kolaudačné konanie pre telekomunikačné stavby
detail

PURE s.r.o. - O spoločnosti

URL: http://www.pure.sk
Odborné prehliadky, odborné skúšky - revízie plynových zariadení, výchova a vzdelávanie - školenia osôb na obsluhu a opravy plynových zariadení
detail

Inštruktor lektor obsluhy motorových vozíkov

URL: http://www.motorove.voziky.szm.sk
Školenie ohsluhy motorových vozíkov. Základné, opakovacie, rozširovacie, aktualizačné kurzy, všetky druhy a triedy.
detail

Kurzy prvej pomoci

URL: http://prvapomockurz.sk
Kurzy prvej pomoci - poskytujeme kurzy prvej pomoci pre vodičov ako aj pre inštruktorov.
detail

IGMAR - školiace stredisko

URL: http://www.igmar.sk
zameriavame sa na výchovu a vzdelávanie vodičov motorových vozíkov (vysokozdvižných ,nízkozdvižných vozíkov), vydávanie preukazov vodičov motorových vozíkov akceptovaných v krajinách EU a periodické preškolenia. Strojníkov stavebných strojov, vydávanie preukazov. Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP. Periodické preškolenia vodičov z ...
detail

BOZP Praha

URL: http://praha-bozp.cz/
BOZP Praha - Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany. Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a veškerých revizí v Praze a okolí.
detail

JUDr. Peter Gališin ASPO

URL: http://www.aspo.eu.sk
Pracovnoprávne služby a poradenstvo, Bezpečnosť pri práci, pracovné úrazy, personalistika, mzdy, nároky z pracovného pomeru, náhrada škody...
detail

Ekolaz, s.r.o.

URL: http://www.ekolaz.sk
konzultačná, poradenská a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia, audit plnenia legislatívnych požiadaviek vo všetkých zložkách životného prostredia, overovanie správ o emisiách skleníkových plynov, poradenská činnosť pri budovaní a udržiavaní systémov riadenia kvality, životného prostredia a BOZP - ISO 9001, ...
detail

Školení a servis pro výškové práce.

URL: http://www.skoleni.nakovarne.com
Poskytujeme servis pro výškové práce. Nabízíme školení pro osoby provádějící práce ve výškách pomocí horolezecké techniky, prodej osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky, autorizované periodické prohlídky OOPP, poradenské služby.
detail

CALIBRO

URL: http://calibro-bozp.webnode.sk
kalibrácia meradiel,školenia BOZP
detail

Školenia a kurzy BOZP

URL: http://bozp.webnode.sk
Ponuka komplexných služieb v oblasti bezpečnosti práce - školenia a kurzy BOZP, vypracovanie dokumentácie a poradenstvo
detail

Ing. Marek Fic

URL: http://www.bezpecak.sk
Komplexné riešenie problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), problematiky systémov manažérstva kvality (SMK) a problematiky environmentálnych manažérskych systémov (EMS) - školenia BOZP a manažérske kurzy, poradenstvo, služby autorizovaného bezpečnostného technika a koordinátora bezpečnosti, interné audity
detail

BOZP & OPP

URL: http://www.bozpp.sk
bozp, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,Ochrana pred požiarmi ( OPP ), Autorizovaný bezpečnostný technik ( ABT ), Technik požiarnej ochrany ( TPO ), Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP a OPP, tvorba dokumentácie BOZP a OPP, BOZP a ...
detail

BOZP, OPP - BEZP.sk

URL: http://www.bezp.sk
Zabezpečujeme činnosť: technika požiarnej ochrany (TPO), preventivára obce a autorizovaného bezpečnostného technika osobami s odbornou spôsobilosťou pre oblasť: Bratislava a okolie, Západoslovenský kraj a pre celé Slovensko v prípade sieťovej firmy alebo po dohode.
detail

Bozp a požiarna ochrana, Košice

URL: http://www.monitorbp.sk
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP a ochrany pred požiarmi OPP. Zameriavame sa aj na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v týchto oblastiach.
detail

BOZP Ostrava

URL: http://www.bozpostrava.cz
Zákonné povinnosti v oblasti BOZP se dotýkají každé firmy či organizace. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Za přestupek nebo správní delikt může SÚIP nebo OIP udělit pokuty do výše několika mil. ...
detail

VP climbing servis - školení a služby

URL: http://www.lezeckaskola.cz
Školení BOZP pro osoby provádějící práce ve výškách pomocí horolezecké techniky, prodej horolezecké výstroje a OOPP proti pádu z výšky, autorizované periodické prohlídky OOPP, poradenské služby. Realizace výškových prací našimi odborně způsobilými pracovníky.
detail

Emília Grófová - BEZ - PO

URL: http://www.bez-po.sk
Pomôžeme s vypracovaním dokumentácie, odborným vyškolením zamestnancov a odborným poradenstvom pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom
detail

Cvičení Blackout

URL: http://www.cviceniblackout.cz/
Cvičení „Rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie na území hl. m. Prahy“ (cvičení Blackout 2014) má za cíl reálně prověřit stav připravenosti a schopnosti reakce systému krizového řízení města na tento typ krizové situace s důrazem na ochranu svých obyvatel a ...
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!