Kovový odpad


Ada Waste

URL: http://adawaste.sk
Naša spoločnosť sa zaoberá nákupom a spracovaním druhotných surovín. Hlavným zámerom spoločnosti je nákup a spracovanie železného odpadu, odpadového papiera, fólie a farebných kovov.
detail

Kontajnery na odpad Bratislava

URL: http://brantnerslovakia.sk
Spoločnosti skupiny BRANTNER zabezpečujú zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu, odpadu z priemyslu a obchodu. Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny, čistíme a opravujeme komunikácie, postaráme sa o verejnú zeleň či modernizáciu a prevádzku verejného osvetlenia. Okrem prevádzky skládok sa ...
detail

SBĚRNÉ SUROVINY UH, s.r.o.

URL: http://www.sbernesurovinyuh.cz
Aktuálně se firma soustřeďuje na komplexní služby v odpadovém hospodářství, což znamená, že jsme schopni našim zákazníkům zajistit likvidaci a výkup široké škály odpadů (výkup železa, barevných kovů, papíru, odběr plastů, skla, textilu, likvidace nebezpečných odpadů, bioodpadu, komunálního odpadu a ...
detail

Výkup starých katalyzátorov EUKAT

URL: http://www.eukatsro.sk/
Máte jedinečnú možnosť predať Váš starý katalyzátor za bezkonkurenčnú cenu.
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!