PrávniciAdvokátska kancelária Kadlubiec, Starzyk a partneri, s.r.o.

URL: http://www.akksp.sk
Advokátska kancelária Kadlubiec, Starzyk a partneri, s.r.o. je významnou advokátskou kanceláriou poskytujúcou svoje právne služby prostredníctvom viac ako 15 právnikov v Českej republike a Slovenskej republike.
detail

Advokátska kancelária

URL: http://www.emadvokat.sk
Naša advokátska kancelária Vám poskytne komplexné právne poradenstvo a právne zastupovanie vo všetkých hlavných právnych odvetviach. Našimi klientmi sú právnické i fyzické osoby, slovenské i zahraničné. Pri svojej činnosti úzko spolupracujeme s viacerými advokátskymi kanceláriami, exekútormi, notármi, účtovníkmi, daňovými poradcami, ...
detail

Exekúcie - JUDr. Martin Fekiač, súdny exekútor

URL: http://www.exekucie.info
Exekúcie na majetok Vašich dlžníkov vykoná náš exekútorský úrad s celoslovenskou pôsobnosťou. Pracujeme rýchlo a efektívne pri dodržaní všetkých zákonných postupov.
detail

Advokátska kancelária JUDr. Ján Kanaba

URL: http://www.jankanaba.sk
Advokátska kancelária poskytuje právne služby v oblasti súkromného aj verejného práva, predovšetkým v oblasti trestné právo, občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, správne právo a exekučné právo.
detail

epi.sk - ekonomické a právne informácie

URL: http://www.epi.sk
Online ekonomické a právne informácie, zbierka zákonov SR a ČR do roku 1945 a konsolidované znenia, komentáre k zákonom, rozhodnutia súdov, vestníky, odborné články, príklady z praxe, vzory zmlúv a právnych podaní, tlačivá a formuláre, dôvodové správy a mnoho ďalších ...
detail

JUDr. Rastislav Vranec - advokátska kancelária RV IURIS

URL: http://www.rviuris.sk
Poskytovanie komplexných právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného a pracovného práva.
detail

Advokát Bratislava JUDr. Milan Ficek

URL: http://ficek.sk
Advokátska kancelária JUDr. Milan Ficek, právnik – advokát, Bratislava. Vymáhanie pohľadávok - dlhov s úrokmi. Poradenstvo a právne zastupovanie v obchodnom, občianskom, rodinnom, trestnom, pracovnom a správnom práve. Online právna poradňa – poradenstvo - zdarma v odôvodnených prípadoch.
detail

ADVOKATSKA KANCELARIA GALIK & PARTNERS

URL: http://www.galikgunis.sk
Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS poskytuje komplexné právne služby pre podnikateľov, teda pre slovenské a zahraničné spoločnosti a ich pobočky a dcérske spoločnosti na Slovensku. Právne služby sú preto sústredené na obchodné právo, právo obchodných spoločností, internetové a softwarové právo, ...
detail

Rozvod a deti.sk

URL: http://www.rozvodadeti.sk
Internetová stránka s informáciami, ktoré sa týkajú rodinného práva - úpravy práv a povinností k maloletým deťom, starostlivosti o deti, výživného.
detail

Heger & partners advokátska kancelária

URL: http://www.heger.sk
Poskytujeme komplexný a efektívny právny servis a poradenstvo. Primárnymi zásadami poskytovania služieb je vysoká odborná úroveň, diskrétnosť a profesionalita. Zabezpečujeme poradenstvo a kompletný právny servis najmä v oblasti: •právo obchodných spoločností •obchodné právo – najmä spisovanie obchodných zmlúv, právo obchodných ...
detail

Rýchly bankrot

URL: http://www.rychlybankrot.sk
Rýchla likvidácia spoločností všetkých typov, zrušenie spoločnosti aj bez likvidácie, likvidácia a zrušenie aj zadĺžených, problematických a nefunkčných spoločností, riadený bankrot a príprava na konkurz spoločností, revitalizácia spoločnosti mimo reštrukturalizačného konania, fúzie spoločností, predaje podnikov, špecializované postupy vedúce k zrušeniu ...
detail

JUDr. Vladimír Nácal, Praha 5, právník - advokát

URL: http://pravnik-praha-5.cz
Bytové právo bez realitky, nemovitosti, sepsání smlouvy (všechny druhy), žaloby, zastupování u soudu, obchodní právo, rodinné právo, advokátní úschova.
detail

Založenie firmy už od 0 eur

URL: http://www.zakladanie-firiem.sk
Zakladanie firiem. Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností. Zmeny v spoločnostiach. Predaj „ready-made“ spoločností. Komplexný firemný servis. Účtovníctvo a dane.
detail

Kether Group - Založenie s.r.o.

URL: http://www.kethergroup.sk
Zakladanie obchodných spoločností a neziskových organizácií, bez starostí za výborné ceny. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) bez potreby splatenia základného imania! Poskytovanie sídla v centre Bratislavy za zvýhodnené ceny. Komplexné vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo a audity. Zrušenie s.r.o. prostredníctvom ...
detail

Mgr. Aleš Nytra, advokátní kancelář

URL: http://www.nytra.cz
Mgr. Aleš Nytra je advokátem působícím v Ostravě a Kopřivnici, zabývá se především občanským, pracovním, rodinným, obchodním, trestním a ústavním právem. Své klienty zastupuje u policie, u soudu, před úřady i ve sporech s jinými osobami.
detail

Rozvodový advokát v Bratislave

URL: http://rozvodmanzelstva.sk
Rozvodový advokát v Bratislave. Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie, právna pomoc pri rozvode, zastupovanie na súde.
detail

Notársky úrad JUDr. Ľubomír Vlha

URL: http://www.notarvlha.sk
Notársky úrad JUDr. Ľubomír Vlha v Bratislave ponúka právne služby a poradenstvo.
detail

Mediácia Košice

URL: http://www.mediator-kosice.sk
Mediácia Košice - Rodinné spory, Pracovnoprávne spory, Školská mediácia, Obchodné spory, Občianske spory
detail

Advokátska kancelária JUDr. Soňa Vlhová

URL: http://www.akvlhova.sk
Advokátska kancelária zameraná najmä na obchodné a občianske právo. Poskytuje však kvalifikované právne služby vo všetkých oblastiach práva s výnimkou trestného a daňového poradenstva.
detail

Ochranná známka

URL: http://www.ochranna-znamka-logo.sk/
Hlavným účelom ochrannej známky je schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie. Dochádza tak k odstráneniu anonymity, definovanie imidž a reputácia výrobkov spoločnosti. Vaša spoločnosť sa tak stáva v očiach spotrebiteľov dôveryhodnejšia ...
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!