Abakis s.r.o. - agentúra pre marketingový výskum a realizácie kampaní

Potrebujete prieskum a realizovať kampaň pre klienta, firmu? Vašu kampaň nastavíme presne na mieru klienta, firmy.

Od roku 1999 pôsobíme ako konzultačná spoločnosť a od roku 2006 realizujeme prieskumy verejnej mienky prostredníctvom vlastnej siete 550 anketárov. Robíme prieskumy a zväčša následne aj nastavujeme a realizujeme kampaň pre klienta.
Relevantné výsledky prieskumu sú pre nás veľmi dôležité. Bez objektívnych výsledkov v prieskume nie je možné uskutočniť úspešnú kampaň.
Kampaň je ako mozaika, ktorá sa skladá z malých kamienkov a je potrebné urobiť veľa správnych čiastkových rozhodnutí, ktoré smerujú k cieľu. Každá kampaň je individuálna a nastaví sa presne na mieru klienta. Pri tvorbe kampane berieme do úvahy aj jednotlivé danosti, vlastnosti a schopnosti klienta.
Ponúkame kvantitatívne prieskumy na reprezentatívnej vzorke, resp. vzorke až 3000 respondentov. Vo výnimočných prípadoch je možné uvažovať aj o zvýšení tohto počtu. Prieskumy realizujeme celoslovenské, regionálne i lokálne. Okrem kvótnych znakov je možný použiť aj náhodný výber respondentov. Prieskumy na abakis.sk realizujeme aj na vybraných sociálno-demografických skupinách.
Disponujeme vlastnou anketárskou sieťou. Tvorí ju 550 našich spolupracovníkov rozmiestnených po celom území SR. Každý z nich pracuje v regióne kde žije a ktorý dôverne pozná. Musí absolvovať školenie, ktoré ho podrobne inštruuje o štandardoch, ktoré používa agentúra abakis. V rámci každého prieskumu anketár obdrží podrobné pokyny, ktoré mu uľahčia prácu s respondentmi a zabránia problémom pri vypĺňaní dotazníkov. V prípade zložitejších výskumov zvolávame a osobne inštruujeme anketárov, ktorí sa na akcii zúčastnia. Pri každom výskume skontrolujeme minimálne 25% vyplnených dotazníkov. Môžeme preto garantovať špičkovú kvalitu anketárskej práce.
Informácie na abakis@abakis.sk.


Čítaný: 999x, autor: Vladislav269

Upraviť článok Zmazať článok

UPOZORNENIE: Prevádzkovateľ portálu e-katalog.sk nezodpovedá za tento článok

 

Váš odkaz bol odoslaný!