ZdruženiaWESTO - web pre obec a mesto

URL: http://www.westo.sk
WESTO ponúka jednoduchú a intuitívnu administráciu obsahu webových stránok miest, obcí, združení a organizácií. Web založený na systéme WESTO je responzívny tj. bezproblémovo sa prispôsobuje každému zobrazovaciemu zariadeniu (mobilu, tabletu a monitoru), spĺňa štandardy IS VS a obsluha je schopná ...
detail Produktov: 2

Ďakujeme.sk - darujte tu a teraz - online... (darovanie online)

URL: http://www.dakujeme.sk
Darujte tu a teraz - online po celý rok. Podporte osudy konkrétnych ľudí: detí s postihnutím, chorých, aktivity mladých ľudí, neziskové organizácie a pod. Vyberte si spomedzi 7 000 prijímateľov. Bezpečná platba cez vašu banku.
detail

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU / SLOVAK BIATHLON ASSOCIATION

URL: http://www.biathlon.sk
Biatlon patrí dlhodobo k najúspešnejším slovenským zimným športom, a vďaka dosiahnutým výsledkom svojich športovcov, ako aj organizovaniu vrcholných biatlonových podujatí, sa stal pojmom na slovenskom športovom nebi. Vzhľadom k náhlemu nárastu propagácie biatlonu by sa mohlo zdať že je to nové ...
detail

Slovenská asociácia koučov - SAKO

URL: http://www.koucovia.sk
Slovenská asociácia koučov - stránky pre koučov, koučovaných a sympatizantov koučovania. Koučovia považujú koučovanie za preferovaný spôsob rozvoja potenciálu ľudí. Záujemcovia o koučing tu nájdu rôzne druhy informácií: koučovacie podujatia, články o koučovaní, etický kódex kouča, adresár koučov, odkazy na ...
detail

AGROTURIST

URL: http://www.agroturist.sk
Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky je nepolitická, dobrovoľná a záujmová organizácia združujúca subjekty, ktoré poskytujú služby súvisiace s rozvojom vidieka využitím jeho zdrojov najmä v oblasti cestovného ruchu alebo sa podieľajú na vytváraní potrebných podmienok.
detail

Botanická záhrada Trnava

URL: http://www.botanickazahrada.mtf.stuba.sk
Botanická záhrada Trnava MTF STU Trnava
detail

Kultúrne centrum Sihoť v Trenčíne

URL: http://www.kcsihot.sk
Občianske združenie Kultúrne centrum Sihoť Trenčín: tvorba kultúrnych podujatí, domáce a zahraničné zájazdy, vydavateľská činnosť, organizovanie koncertov a festivalov. Výchovné koncerty, kurzy, kultúrne podujatia, programy na recepcie a vernisáže.
detail

Mikroregión Radošinka

URL: http://www.radosinka.sk
Jedenásť obcí Nitrianskeho kraja vytvorilo začiatkom roka 2007 Občianske združenie „Mikroregión Radošinka“.
detail

Sekce pěstitelů sukulentů

URL: http://www.sukulenty-sps.cz
SPS, Sekce pěstitelů sukulentů, ročenka Adenium, nabídka rostlin a semen, články o pěstování, návštěvy sbírek
detail

Supervízia v sociálnej práci

URL: http://www.supervizia.sk
Supervízia v sociálnej práci. Supervízia, koučovanie, psychohygienické pobyty, svojpomocné skupiny, facilitácia, strategické plánovanie, mediácia.
detail

Zemplínska Teplica (Kerestúr)

URL: http://www.zemplinskateplica.sk
Oficiálna stránka obce Zemplínska Teplica (ľudovo Kerestúr) prináša aktuálne informácie, prehľad udalostí a komentáre občanov.
detail

Kultové Volkswageny

URL: http://www.vwcult.com
Portál kultových Volkswagenov (portál, info a bazar)
detail

Úradní prekladatelia a tlmočníci

URL: http://www.uradnypreklad.com
Register slovenských úradných prekladateľov a tlmočníkov. Slovenský prekladateľský úrad online. Priame objednávanie úradných prekladateľov a tlmočenia.
detail

Mladiinfo Slovensko

URL: http://www.mladiinfo.sk
Sme nová mládežnícka organizácia so sídlom v Bratislave v Mlynskej doline. Pomáhame študentom získať informácie na témy: štipendiá, stáže, štúdium v zahraničí, konferencie, výmenné programy, dobrovoľníctvo.
detail

Občianske združenie Tvorivá dielňa

URL: http://www.oztvorivadielna.sk
Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu.
detail

Obec Bajka

URL: http://www.bajka.sk
Oficiálna stránka obce Bajka v Levickom okrese.
detail

Montanistika - Spolok pre montánny výskum

URL: http://www.montanistika.sk
Banícka minulosť a súčasnosť Slovenska, pamiatky na ťažbu v podobe starých banských diel – šachty, štôlne, haldy a závody na úpravu rúd, ložiská vzácnych kovov a ostatných nerastov ako aj pod zemou ukrytá pestrá škála mineralizácií.
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!