Združenia 2Mladiinfo Slovensko

URL: http://www.mladiinfo.sk
Sme nová mládežnícka organizácia so sídlom v Bratislave v Mlynskej doline. Pomáhame študentom získať informácie na témy: štipendiá, stáže, štúdium v zahraničí, konferencie, výmenné programy, dobrovoľníctvo.
detail

Občianske združenie Tvorivá dielňa

URL: http://www.oztvorivadielna.sk
Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu.
detail

Obec Bajka

URL: http://www.bajka.sk
Oficiálna stránka obce Bajka v Levickom okrese.
detail

Dopravno – vedecká spoločnosť

URL: http://www.dvs-eu.sk
Cieľ - odborne a vedecky pracovať na problematike dopravy a rozvíjať dopravnú vedu ako uznávanú vedeckú disciplínu v reakcii na meniace sa ekonomické, ekologické, sociálno-spoločenské, kultúrne a etické dimenzie trvalo udržateľného rozvoja.
detail

Montanistika - Spolok pre montánny výskum

URL: http://www.montanistika.sk
Banícka minulosť a súčasnosť Slovenska, pamiatky na ťažbu v podobe starých banských diel – šachty, štôlne, haldy a závody na úpravu rúd, ložiská vzácnych kovov a ostatných nerastov ako aj pod zemou ukrytá pestrá škála mineralizácií.
detail

Partneri portálu

Momentálne je táto sekcia voľná.

Chcete sa stať partnerom tejto sekcie?
Kontaktujte nás.

 

Váš odkaz bol odoslaný!